Portfolio > Faces

James Brosnahan
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Joel Osteen
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
John Wilkes Booth
graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Martin Luther King Jr.
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Michelle Obama
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Nancy Pelosi
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Pat Robertson
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Robert E Lee
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Robert E Lee II
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Ronald Reagan
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Tiger Woods
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Immigrant
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
General Sherman
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Bill O'Reilly
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Bill Clinton
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Bear Bryant
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Arab
Graphite on Paper
22"x30"
2012
$500
Abraham Lincoln
Graphie on Paper
22"x30"
2012
$500