Portfolio > Faces

James Brosnahan
Graphite on Paper
22"x30"
Joel Osteen
Graphite on Paper
22"x30"
John Wilkes Booth
graphite on Paper
22"x30"
Martin Luther King Jr.
Graphite on Paper
22"x30"
Michelle Obama
Graphite on Paper
22"x30"
Nancy Pelosi
Graphite on Paper
22"x30"
Pat Robertson
Graphite on Paper
22"x30"
Robert E Lee
Graphite on Paper
22"x30"
Robert E Lee II
Graphite on Paper
22"x30"
Ronald Reagan
Graphite on Paper
22"x30"
Tiger Woods
Graphite on Paper
22"x30"
Immigrant
Graphite on Paper
22"x30"
General Sherman
Graphite on Paper
22"x30"
Bill O'Reilly
Graphite on Paper
22"x30"
Bill Clinton
Graphite on Paper
22"x30"
Bear Bryant
Graphite on Paper
22"x30"
Arab
Graphite on Paper
22"x30"
Abraham Lincoln
Graphie on Paper
22"x30"